Bia tệ hơn rượu

Sở dĩ có thể đưa ra những kết luận như vậy bởi những người chết chỉ có bia mộ chứ không ai có… rượu mộ cả phải không nào các bạn!

ảnh: bia mộ chưa thấy có rượu mộ

Lâu nay ai cũng biết rằng uống nhiều bia rượu có thể dẫn đến những cái chết vì bệnh xơ gan. Tuy nhiên kết luận như vậy có thể là vơ đũa cả nắm bởi các nhà nghiên cứu về tác hại của bia rượu mới đây đã chứng minh được rằng: Uống bia mới có hại còn rượu thì không. Sở dĩ có thể đưa ra những kết luận như vậy bởi những người chết chỉ có bia mộ chứ không ai có… rượu mộ cả.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *