Chính Sách & Điều Khoản

Điều khoản chung
Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng của website. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng website, sau khi các thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Thu thập thông tin người dùng:
– Chúng tôi không thu thập bất kì thông tin cá nhân nào từ người dùng để sử dụng cho mục đích thương mại.

Tuân Thủ Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam:
– Tất cả các tin tức được tổng hợp và đăng tải tuân theo luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam.
– Bạn có quyền yêu cầu tác giả gỡ bỏ bài viết về bạn nếu bài viết có nội dung không chính xác.
– Tất cả mọi nội dung trên website TIN HOT 69 đều được chia sẻ miễn phí vì mục tiêu phi lợi nhuận.

Thông Tin Góp Ý – Phản Hồi:

Email: [email protected]

Fanpage: http://facebook.com/tinhot69

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn!